BGA Nieuwsbrief

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Ondanks een palet aan corona-maatregelen is het tot op heden nog steeds gelukt om onze schaatssport uit te kunnen oefenen, zij het met tal van aanpassingen en zonder wedstrijden voor schaatsers vanaf 18 jaar.
Gister is besloten een nieuwe corona-maatregel toe te voegen in de vorm van een avondklok. Die avondklok gaat met ingang van morgen, zaterdag 23 januari a.s. in om 21.00 uur en duurt vooralsnog tot 9 februari a.s.

Uiteraard vinden wij het belangrijk dat deze nieuwe corona-maatregel net als de andere maatregelen door de schaatsers kunnen worden nageleefd. Reden om zaken zo te organiseren dat dat ook met de avondklok in redelijkheid moet kunnen lukken.

In samenspraak met de directie van de Jaap Edenbaan, die op haar beurt overleg heeft gevoerd met de gemeente Amsterdam en de veiligheidsregio, heeft het instellen van de avondklok de volgende consequenties.
De Jaap Edenbaan zal vanwege de avondklok sluiten om 20.50 uur. Dat betekent dat er tot 20.30 uur geschaatst kan worden.

Dat heeft gevolgen voor schaatsers, die een abonnement hebben genomen op uren waarvan de aanvangstijd na 19.20 uur ligt, omdat de normale eindtijd van hun uur ligt na 20.30 uur. Dat heeft tot gevolg dat die schaatsers dus korter kunnen schaatsen zolang de avondklok geldt.
Het gaat om schaatsers op de volgende uren:

Trainingen

  • Woensdag: selectie-uur wordt met 15 minuten ingekort van 90 naar 75 minuten
  • Woensdag: M03 aanvangstijd gaat van 19.40 uur naar 19.30 uur en eindigt om 20.30 uur
  • Vrijdag : M05 aanvangstijd ongewijzigd en eindtijd gaat van 20.40 uur naar 20.30 uur
  • Zaterdag: de trainingswedstrijden op zaterdagavonden voor wedstrijdschaatsers tot 18

Toerschaatsen

  • Maandag: M22 aanvangstijd ongewijzigd en eindtijd gaat van 20.40 uur naar 20.30 uur
  • Maandag: M34 vervalt
  • Dinsdag: M23 aanvangstijd ongewijzigd en eindtijd gaat van 20.40 uur naar 20.30 uur
  • Donderdag: M26 aanvangstijd ongewijzigd en eindtijd gaat van 20.40 uur naar 20.30 uur

Schaatsers, die gedurende het seizoen om redenen van verdunning zijn uitgeweken naar het uur op woensdagavond, dat om 21.00 uur begint en dus vanaf morgen in de avondklok valt, kunnen terug naar hun eigen uur dat wil zeggen het uur, waarvoor ze een abonnement hebben afgenomen. Dat betekent dat die uren weer wat drukker zullen worden, zij het nog steeds ca. 35% rustiger dan in normale omstandigheden toegestaan.

Om die reden verzoeken wij u uw leden opnieuw met klem te vragen zich aan de corona-regels te houden en aan de inmiddels ruimschoots bekende beperkingen, zoals afstand houden, geen treintjes, geen groepen maar maximaal tweetallen, etc.

Tenslotte

Met inachtneming van bovenstaande aanpassingen kunnen alle schaatsers op hun reguliere uur schaatsen met uitzondering van de toerschaatsers op M34.
Die schaatsers, die een abonnement hebben op de hierboven genoemde uren, waarvan de eindtijd is aangepast, zullen daarvoor niet gecompenseerd worden behoudens gevallen van aantoonbare onredelijkheid. Het gaat immers om een bescheiden aanpassing. Een bescheiden aanpassing, die bovendien hopelijk van korte duur is.
Voor de volledigheid wijzen wij er nog op dat het ieders eigen verantwoordelijkheid is om op tijd thuis te zijn.

De directie van de Jaap Edenbaan is er op gewezen dat door toezichthouders is geconstateerd dat bij de uitgang van de ijsbaan nog wel eens in groepen wordt nagepraat. Wij rekenen er op dat u uw leden er van kunt overtuigen dat dat niet past binnen de huidige corona-regels.

Dankzij de inspanningen van velen en de discipline van verreweg de meeste schaatsers kunnen wij onze sport nog steeds – corona-proof – beoefenen. Wij vertrouwen er op dat dat met de medewerking van iedereen dat zo kan blijven.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

 

Reacties zijn gesloten.