Start schaatsseizoen

In verband met de “Corona”ontwikkelingen en de toegenomen maatregelen tegen bestrijding heeft ook de directie  IJsbaan Jaap Eden zich te houden aan beperkingen, wat betreft de gebruikmaking van de baan door  schaatsers, begeleiders, jeugd en ouders/bezoekers.

De “Corona bruggen” naar het middenterrein.

Door Kees Schrama, vz BGA,  is een  Nieuwsbrief opgemaakt, zie bijlage en een aanrader om deze eerst te lezen.

Tevens als bijsluiter het vandaag uitgebrachte “Protocol”, geldig voor de ijsbanen,  binnen en buiten, van Jaap Eden,  te lezen door onderstaande link aan te klikken: 

https://www.jaapeden.nl/corona-protocol/

Verder bijgevoegd het weekrooster van 3 tm 10 oktober.

Dit is een compensatie week voor abonnementhouders , die de laatste week van vorig seizoen ivm corona sluiting  hebben gemist.  Zij Kunnen de op het oude abonnement staande uren inhalen. Het nieuwe abonnement gaat in op 10 oktober. Van eventuele nieuwe ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden. 

Toch een gezond en goed schaatsseizoen toegewenst!

Namens BGA
Jelle Attema 

Beste leden van de BGA,


BGA -nieuwsbrief Kees

September 2020

Nog een paar dagen dan starten we met het schaatsseizoen 2020-2021 op onze Jaap Edenbaan. Hoewel het corona-virus een behoorlijke impact heeft op het gebeuren rondom het schaatsen, is het goede nieuws dat er gelukkig kan worden geschaatst. Afgelopen dinsdag lag het ijs er al goed bij, waren de bruggen over de ijsbaan gereed, het middenterrein was ingericht voor ontvangst en ook de routing was aangebracht.

Ondanks dat er zaken anders zullen gaan en ondanks het gegeven dat de corona-maatregelen van het kabinet van afgelopen maandag zaken verder hebben aangescherpt -zo zal de horeca in ieder geval de komende 3 weken jammer genoeg geheel gesloten zijn – hopen wij met u toch op een goed schaatsseizoen voor onze abonnementhouders.

Hoewel het kort dag is, willen wij voorafgaand aan de start nog een paar zaken onder uw aandacht brengen.

Protocol

De laatste versie, gedateerd 29 september 2020 van het protocol voor de Jaap Edenbaan kunt u vinden onder www.jaapeden.nl/corona-protocol/. Het is belangrijk dat u uw leden adviseert periodiek op de website van de Jaap Edenbaan te kijken of dit protocol is aangepast.

Wij verzoeken u deze informatie door te zetten naar uw abonnementhouders met het verzoek daar nadrukkelijk kennis van te nemen en zich te houden aan de daarin opgenomen regels. Als zij dat doen in combinatie met de algemene regels (bij verkoudheid thuis blijven, afstand houden, handen wassen, etc.) dan lopen we geen risico dat de ijsbaan wordt gesloten door gebrek aan discipline. Wij vragen u met klem ook uw trainers een rol te geven bij een gedisciplineerde corona-houding van de schaatsers van uw vereniging, zowel buiten als op het ijs.

Compensatieweek

Zoals tijdens de recente ledenvergadering besproken gaat de Jaap Edenbaan een week eerder open dan gebruikelijk. Die week is exclusief voor de BGA-verenigingen. De publieksuren worden die week dus nog niet benut, waardoor het ijs verder kan aansterken en met de verenigingen kan worden bekeken of de maatregelen goed werken. Mocht u in dat opzicht opmerkingen, suggesties en/of oplossingen hebben, vragen wij u nadrukkelijk die kenbaar te maken op info@jaapeden.nl 

Het complete rooster van de 1e week tref je hier.

Deze compensatieweek is dus exclusief voor de BGA-verenigingen en meer expliciet voor de leden van de BGA-verenigingen, die vorig seizoen een abonnement hadden en de laatste week hebben gemist door de corona-maatregelen. Voor hen begint het schaatsen dus vanaf zaterdag 3 oktober a.s. op die dag waarop ze vorig seizoen een abonnement hadden. Zij hoeven zich niet vooraf digitaal aan te melden, maar kunnen door de poort met hun schaatspas. Op sommige uren kunnen ook nieuwe abonnementhouders schaatsen. Zij hebben nog geen toegang met hun schaatspas, maar wel met de digitale entreekaart, die hen door hun vereniging is verstrekt.

Voor de duidelijkheid treft u bijgevoegd de schaatsagenda aan voor die eerste week van 3 t/m 9 oktober.

Ouders en begeleiders

Wij vragen heel nadrukkelijk uw aandacht voor de positie van ouders en begeleiders. Zij zullen zich steeds vooraf digitaal aan moeten melden (www.jaapeden.nl/registratie) om toegang te krijgen tot de Jaap Edenbaan om hun kind te brengen. Aangezien publiek door het kabinet in de recente corona-maatregelen niet is toegestaan, zullen zij tijdens het schaatsen van hun kind niet op het Jaap Edenbaan-complex mogen verblijven. Dat betekent dat zij zich niet alleen voor het brengen maar ook voor het halen vooraf aan moeten melden om toegang te krijgen tot de Jaap Edenbaan. Dit is heel vervelend en geldt vooralsnog voor drie weken. Wij hopen dat deze kabinetsmaatregel na die periode kan worden versoepeld. Het is belangrijk het protocol hier goed op na te (blijven) lezen.

Tenslotte

Het is een bijzonder begin van het schaatsseizoen en op sommige punten ongemakkelijk. Wij hopen dat het plezier in het schaatsen zal overheersen. Voorts rekenen wij op de discipline van uw abonnementhouders bij de naleving van de corona-maatregelen op onze ijsbaan. Dat is niet alleen van belang voor het openhouden van de ijsbaan, maar ook een sociale verantwoordelijkheid naar andere schaatsers.

Wij zullen toezien op de naleving, wij verwachten dat u als vereniging daarop toe zult zien en wij hopen dat schaatsers elkaar aanspreken op naleving. Zoals in het protocol is aangegeven wordt er van uitgegaan dat iedere vereniging een corona-contactpersoon heeft op elk uur waarop in BGA-verband vanuit die vereniging wordt geschaatst. Wij verzoeken u ons aan te geven wie namens uw vereniging corona-contactpersoon is op welk uur.

Wij wensen u en uw leden veel schaatsplezier.

Namens het bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter

Reacties zijn gesloten.