Nieuwsbrief 15 december 2020: we blijven open!

BGA – nieuwsbrief 15 december 2020

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

De toespraak van premier Rutte over de ingrijpende corona-maatregelen zal u niet ontgaan zijn. Maatregelen, die door hun inhoud en tijdsduur zeer ingrijpend zijn voor veel mensen en bedrijven. Dat er in zo’n tijd ruimte is voor ontspannende inspanning is zo mogelijk nog belangrijker dan in normale tijden.

Daarom zijn wij ontzettend blij dat het schaatsen voor de BGA-verenigingen op de buitenbaan – de ijshal is t/m 19 januari 2021 gesloten – van onze Jaap Edenbaan door kan blijven gaan. Weliswaar onder alle restricties, die we al kennen en met als aangescherpte beperking dat groepen schaatsers vanaf 18 jaar van 4 weer terug moeten naar 2 met in ieder geval een onderlinge afstand van tenminste 1,5 meter afstand. Voor schaatsers tot 18 jaar wijzigt er niets: zij mogen groepsgewijs blijven schaatsen en blijven op 1,5 meter afstand van schaatsers en trainers, die 18 jaar of ouder zijn. Het zal duidelijk zijn dat wij blij zijn dat we kunnen blijven schaatsen op onze trainingsuren, jeugdschaats- en toerschaatsuren op de buitenbaan!

Een woord van dank daarvoor is op z’n plaats aan de directie en medewerkers van de Jaap Edenbaan, die met alle getroffen maatregelen een omgeving hebben gecreëerd, die corona-proof is en maakt dat aan de eisen van de veiligheidsregio en de gemeente kan worden voldaan.
Een woord van dank is ook op z’n plaats aan de schaatsers, die zich op een enkele uitzondering na, goed houden aan de opgelegde beperkingen. Wij rekenen er op dat iedere schaatser zich de komende tijd zal houden aan de inmiddels alom bekende regels.

Nu de nieuwe corona-maatregelen in ieder geval gelden tot en met 19 januari 2021 is het aannemelijk dat dit onze laatste nieuwsbrief is in 2020. Een bijzonder jaar, voor velen een bizar jaar! Reden temeer om u allen een blij, gezond en sportief 2021 te wensen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.