Leerlijn selecties

DOELSTELLINGEN SELECTIECRITERIA BGA-SELECTIES/GROEPEN

Er zijn op dit moment 5 selecties/groepen op de Jaap Edenbaan voor jeugdige rijders tot en met de NEO-leeftijd.

Er is behoefte aan meer duidelijkheid ten aanzien van de geldende criteria om voor deze selecties in aanmerking te komen. Daarom is besloten om per selectie de criteria op papier te zetten. Daarbij is aansluiting gezocht bij het Meerjarenjarenopleidingsplan (MJOP) van de KNSB (https://knsb.nl/over-de-knsb/publicaties/meerjarenopleidingsplan-inleiding-2/).

De leerlijn van de Baanvereniging Groot Amsterdam BGA is zoveel mogelijk in overeenstemming gebracht met de verschillende fases in het MJOP.

Ook de selectiecriteria zijn zoveel mogelijk in lijn met het MJOP.

De selectiecriteria voor de diverse selecties hangen natuurlijk samen met de doelstellingen van de BGA met de diverse selecties. Hieronder zal dan per selectie worden aangegeven wat de doelstelling van de selectie is.

De scheiding tussen de selecties is evenmin keihard. Het kan voorkomen dat rijders gedurende het seizoen sporadisch of structureel meetrainen met een andere selectie als de trainers van de selectie waartoe de rijder behoort dat verstandig acht. Als rijders gedurende het seizoen veel progressie tonen is tussentijdse overplaatsing naar een andere selectie ook mogelijk indien alle betrokken trainers dat verstandig achten. In uitzonderlijke gevallen (bijvoorbeeld gebrek aan inzet, wangedrag) kan ook tussentijds tot verwijdering uit een selectie worden besloten.

Voor alle selecties geldt een minimale grootte van 8 rijders met een maximum van 14 rijders; jongens en meisjes zoveel mogelijk evenredig vertegenwoordigd.

Of aan de selectiecriteria voldaan wordt en wie dus in welke selectie rijdt is in eerste instantie ter beoordeling van de trainers. De beslissing wordt uiteindelijk genomen in samenspraak met – en onder verantwoordelijkheid van de Technische Commissie (TC) van de BGA. Hetzelfde geldt voor het tussentijds (dus tijdens het seizoen) aannemen, doorschuiven of verwijderen van rijders.

Bij onderstaande criteria geldt dat deze niet keihard zijn. Trainers hebben – in overleg met de TC – het recht af te wijken van deze criteria, maar dat moet dan wel aan de rijder (en/of aan de ouders) uitgelegd te worden. Bijvoorbeeld als een rijder niet de richttijden heeft gereden maar wel grote inzet toont en/of volgens de trainers veel potentie heeft om in de toekomst wel aan de criteria te voldoen.

Onderdeel van de selectiecriteria voor met name de Baanselectie en de C-selectie is de puntennorm. Deze wordt jaarlijks in de maand [….] door de TC in overleg met de trainers vastgesteld.

1. Baanselectie

Leeftijd: B + A rijders

Welke rijders: De beste rijders van de BGA in hun leeftijdscategorie

Doelstellingen:

 • Leren trainen
 • Train trainen
 • Positieve benadering van sport
 • Deelname Nationale kampioenschappen

Instroom uit:

 • C-selectie
 • Jaap Edengroep

Doorstroming naar:

 • KNSB Talent Team (KTT), voorheen: regionaal talentencentrum (RTC)
 • NEO-groep

Selectiecriteria:

 1. Prestaties
  1. Deelname Nationale kampioenschappen Allround, Sprint, 3000 meter
  2. Deelname Nationale kampioenschappen supersprint, marathon
  3. Hoge klassering Landelijke selectie wedstrijden
  4. Hoge klassering Gewestelijke Kampioenschappen
 2. Punten norm
  Rijders die op minimaal één afstand aan de puntennorm voldoen.
 3. Aanwezigheid
  100%, tenzij met de trainers anders is afgesproken.

2. C-selectie

Leeftijd: C-rijders

Welke rijders: De beste rijders van de BGA in hun leeftijdscategorie

Doelstellingen:

 • Leren trainen
 • Positieve benadering van sport
 • Deelname Nationale kampioenschappen

Instroom uit:

 • Pupillen A
 • Kanjergroep

Doorstroming naar:

 • Baanselectie
 • KNSB Talent Team (KTT), voorheen: regionaal talentencentrum (RTC)
 • NEO-groep

Selectiecriteria:

 1. Prestaties
  1. Rijders die de top 10 van de A pupillen van het officieuze Nederlands pupillenkampioenschap hebben gehaald.
  2. Rijders die de regio/landelijke selectiewedstrijden hebben gehaald.
  3. Rijders die het gewestelijk kampioenschap hebben verreden.
  4. Snelste C-rijders van Amsterdam
  5. Snelste pupillen A meisje/jongen
 2. Punten norm
  Rijders die op minimaal één afstand aan de puntennorm voldoen.
 3. Aanwezigheid
  100%, tenzij met de trainers anders is afgesproken.

3. Jaap Edengroep

Leeftijd: B + A rijders

Welke rijders: Rijders die boven het clubniveau uitsteken, maar die de baanselectie (nog) niet gehaald hebben. Rijders die het langebaanschaatsen combineren met een andere schaatsdiscipline, een andere sport of hobby.

Doelstellingen:

 • Leren trainen
 • Train trainen
 • Positieve benadering van sport

Instroom uit:

 • Kanjergroep
 • C-selectie
 • Baanselectie

Doorstroming naar:

 • Baanselectie
 • NEO-groep

Selectiecriteria:

 1. Prestaties
  Rijders die bij gewestelijke en (regionale) plaatsingswedstrijden wel goed gereden hebben maar (nog) niet aan de selectiecriteria voor de baanselectie hebben voldaan;
  Rijders die wel regelmatig wedstrijden rijden
 2. Punten norm
  Rijders die op minimaal één afstand aan de puntennorm voldoen.
 3. Aanwezigheid
  Minimaal 80% van de ijstrainingen tenzij met de trainers anders is afgesproken. Minimaal 66% van de zomertrainingen, tenzij met de trainers anders is afgesproken. Deelname aan de door de BGA/trainers aangewezen wedstrijden.

4. Kanjergroep

Leeftijd: C rijders

Welke rijders: Rijders die boven het clubniveau uitsteken, maar die de C-selectie (nog) niet gehaald hebben, maar die wel de potentie hebben om door te groeien naar één van de selecties.

Doelstellingen:

 • Leren schaatsen
 • Leren trainen
 • Positieve benadering van sport

Instroom uit:

 • Pupillen A

Doorstroming naar:

 • C-selectie
 • Jaap Edengroep

Selectiecriteria:

 1. Prestaties
  Rijders die bij gewestelijke pupillenwedstrijden wel goed gereden hebben maar nog niet aan de selectiecriteria voor de baanselectie hebben voldaan.
  Rijders die wel regelmatig wedstrijden rijden.
  Rijders die op trainingen potentie laten zien.
 2. Punten norm
  Voor rijders in de kanjergroep geldt nog geen puntennorm.
 3. Aanwezigheid
  Minimaal 80% van de ijstrainingen tenzij met de trainers anders is afgesproken. Minimaal 66% van de zomertrainingen, tenzij met de trainers anders is afgesproken. Deelname aan de door de BGA/trainers aangewezen wedstrijden.

Puntennorm horend bij Leerlijn Selecties BGA

 • De tijden moeten in Nederland gereden zijn
 • Een rijd(st)er moet de punten halen in zijn/haar eigen categorie. Tijden uit voorgaande seizoenen tellen niet.
Dames          
  Afstanden     Sprint  
Pupillen A 500 – 1000 101.5   nvt  
C1 500 – 1500 96.5   nvt  
C2 500 – 1500 93.0   nvt  
B1 500 – 1500 – 3000 142.0   500 – 1000 89.0
B2 501 – 1500 – 3000 140.0   500 – 1000 88.0
A1 502 – 1500 – 3000 138.5   500 – 1000 87.0
A2 503 – 1500 – 3000 138.5   500 – 1000 86.5
Neo 1 504 – 1500 – 3000 136.5   500 – 1000 86.0
Neo 2 505 – 1500 – 3000 135.5   500 – 1000 85.5
Neo 3 506 – 1500 – 3000 134.5   500 – 1000 85.0
Neo 4 & Senioren 507 – 1500 – 3000 134.5   500 – 1000 85.0
           
Heren          
  Afstanden     Sprint  
Pupillen A 500 – 1000 97.0   nvt  
C1 500 – 1500 90.0   nvt  
C2 500 – 1500 86.0   nvt  
B1 500 – 1500 – 3000 128.0   500 – 1000 81.0
B2 501 – 1500 – 3000 126.0   500 – 1000 80.0
A1 502 – 1500 – 3000 124.5   500 – 1000 79.0
A2 503 – 1500 – 3000 123.0   500 – 1000 78.5
Neo 1 504 – 1500 – 3000 122.0   500 – 1000 78.0
Neo 2 505 – 1500 – 3000 2.0   500 – 1000 77.5
Neo 3 506 – 1500 – 3000 120.0   500 – 1000 77.0
Neo 4 & Senioren 507 – 1500 – 3000 119.0   500 – 1000 77.0

Reacties zijn gesloten.