Marathon aanpak 2023-24

Datum 27 juli 2023

Afgelopen week heeft de marathonjury de koppen bij elkaar gestoken en hebben het afgelopen seizoen geëvalueerd. In dit schrijven eerst de beweegredenen om verschillende zaken aan te pakken. Daarna volgt een overzicht van de wijze waarop we in het nieuwe seizoen gaan organiseren.

Beweegredenen

Op de eerste plaats is het belangrijk om vast te stellen dat wij in het eerste seizoen na covid vast kunnen stellen dat we terug kunnen kijken op een goed maar wel intensief seizoen. Positief was de introductie van een absolute beginnersklasse (C3). Mede ook door een groot enthousiasme bij verschillende clubtrainers nam het aantal rijders in korte tijd fors toe. Enerzijds door deelnemers die nu de kans kregen en grepen om, onervaren als zij waren, kennis te maken op hun niveau met marathonschaatsen. De jury heeft met stijgende verbazing kennisgenomen van hun vorderingen in de loop van het seizoen. Een behoorlijk deel beschikt inmiddels over voldoende vaardigheden om een stapje te maken naar een volgende categorie.
Anderzijds waren er met name jonge rijders die de kans kregen om praktisch te ervaren wat het rijden van 20 ronden betekent.  Voor een deel geen probleem (mogen er echt wel meer zijn). Voor een ander deel blijkt het na enkele rondjes vooralsnog behoorlijk tegen te vallen.
Het resultaat was dat er al vlug sprake was van een te groot onderling verschil. Door een deel van deze rijders snel te promoveren naar een categorie waar zij de strijd aan konden gaan met tegenstanders van gelijke kwaliteit is dat opgelost.

Daarmee komen we op een typisch Jaap Edenbaan probleem: junioren en marathon. Op zich, dat laat de inschrijving zien, is er voldoende belangstelling voor een aparte junioren en C‑categorie. Maar het betreft hier met name rijders die ook deel uitmaken van de baanselectie die eerder op de woensdag hun training hebben. Dit betekent dat de marathonavond op de woensdag deelname aan de marathon in de weg staat. Maar het verschuiven van trainingen is niet mogelijk. Conclusie: aparte categorieën voor C1, C2 en junioren zijn niet realiseerbaar.

De instroom van enkele jonge honden bij de masters werd niet door iedereen geapprecieerd maar zoals vaker: “Elk nadeel heeft zijn voordeel”. Want per categorie konden er nu meer wedstrijden worden geprogrammeerd en het beschikbare ijs werd beter benut.

Wij werden dus bij de instroomcategorie (C3) soms geconfronteerd met een fors onderling niveauverschil. Maar hiervan was ook sprake bij de Dames en de M4.

Bij de M4 bleek bij meerdere wedstrijden dat ongeveer de helft van deze (grootste) categorie het tempo niet kon bijhouden. Uit reacties bleek dat het “op deze manier niet meer leuk is en we kunnen beter stoppen”. Unaniem is de jury van mening dat we dat moeten zien te voorkomen.

Ook bij de Dames was geen sprake van een echte competitie. Een kleine groep deelnemers waarbij sprake was van een groot onderling verschil in niveau.

In aansluiting daarop moet dan gemeld worden dat de indruk/overtuiging leeft dat er meerdere rijders niet in de juiste categorie rijden. Te sterke rijders in een te lage categorie en zwakke rijders die eigenlijk een stapje terug zouden moeten doen.

Verder is meerdere malen gemeld dat de combinatie-marathon M1/M2 weinig wenselijk is. Met name voor de M1-rijders is het 30 ronden rijden achter de M2 en daarna pas de eigen wedstrijd van 30 (soms 35) ronden een normaal wedstrijdverloop te veel beïnvloedt. Ook voor de jury bleek het lastig werken.

Voor de goede orde is het zinvol om te melden dat veel van bovenstaande genoemde zaken (ook) door rijders zijn genoemd en/of aangedragen.

Samengevat zagen wij ons als jury gesteld voor de volgende aandachtspunten en vragen:

 • Kan de M1/M2 marathon niet gesplitst worden in twee verschillende categorieën?
 • Kunnen we voorkomen dat enthousiaste ervaren rijders (m/v) definitief gaan afhaken omdat er geen geschikte categorie meer is?
 • Hoe kunnen we de weinige junioren en c-rijders toch deel laten nemen aan marathonwedstrijden?
 • Blijven we doorgaan met een instroom-categorie?
 • Moet de jury rijders gaan indelen gebaseerd op behaalde resultaten? Dus gaan werken met een promotie/degradatie reglement.
 • Hoe om te gaan met proefrijders (rijders die voor proef eens in een andere categorie rijden of die überhaupt het eens willen proberen)?
 • Hoe ervoor te zorgen dat het competitie-element niet te veel ondersneeuwt? Dus voorkomen dat het gevoel overheerst van lekker een marathonnetje rijden in plaats van strijden voor de ‘cup met de grote oren’.

Nieuwe organisatie

Uiteindelijk hebben we vastgesteld dat het belangrijk is om te werken met categorieën waarbij sprake is van een gezond aantal rijders met een redelijk vergelijkbaar niveau. Daarbij wordt er wel van uitgegaan dat elke categorie rijder mee moet kunnen doen.

Veel van bovenstaande zaken worden gerealiseerd door niet strak vast te houden aan categorieën als masters, junioren, C en Dames. Zou je dat wel doen dan betekent dat gewoon: minder wedstrijden per categorie en categorieën met te weinig deelnemers.

Dit heeft de volgende indeling opgeleverd (waarbij CAT staat voor elke leeftijd en zowel man als vrouw):

CAT RondenGemiddelde richttijd per rondeOpmerking
CAT 16030 seconden 
CAT 24535 seconden 
CAT 33540 seconden 
CAT 43043 seconden 
CAT 52546 seconden 
CAT 62050 secondenInstroom-categorie

De genoemde richttijd is een indicatie.

Dit betekent dat de rijder die slechts enkele keren in het seizoen heeft meegereden terwijl de weersomstandigheden zodanig van invloed waren dat men langzamer dan normaal reed maar wel de meeste keren in de top 5 is gefinisht gewoon naar een hogere klasse moet te gaan.

Vooralsnog wordt de indeling voor CAT 1, 2, 3 ,4 aan de rijders zelf overgelaten (waarbij er wel van uitgegaan wordt dat men bij de inschrijving een keuze maakt die voldoet aan de bovenstaande criteria). Als het nodig blijkt te zijn dan zal de wedstrijdleiding de indeling aanpassen.

Voor wat betreft de indeling CAT 5 en CAT 6 zal de wedstrijdleiding bij aanvang van het seizoen direct checken of de indeling conform bovenstaande is (en zonodig aanpassen!).

CAT 4 is de snelle helft van de M4 van het afgelopen seizoen.

CAT 5 is de andere helft van de M4 plus de instroom vanuit de C3 van het afgelopen seizoen.

De CAT 1 en CAT 2 betekent dus een splitsing van de M1/M2.

Programma op de woensdagavond

Woensdag ACAT 6 (vast als eerste)CAT 1CAT 2(totaal 125 ronden)
Woensdag BCAT 5 (vast als eerste)CAT 3CAT 4(totaal 90 ronden)

6-Banentoernooi

Deelnemen aan het 6-banentoernooi betekent automatisch dat de Heren (C-rijders en Masters) deelnemen aan CAT 1. Voor Dames geldt deelname aan CAT 2 (indien gewenst kan ook aan CAT 1 worden deelgenomen).

Rijders die aan dit toernooi deelnemen mogen op de Jaap Edenbaan rijden met dezelfde kleur beennummer als bij het 6-banentoernooi.

Proefrijders

Voor proef meerijden in een andere categorie of om kennis te maken met het marathon-rijden geldt:

 • Duidelijk zichtbaar (bijvoorbeeld een geel beennummer o.i.d.).
 • Drie ronden voor einde wedstrijd stoppen en uitstappen.
 • Transponder verplicht.
 • Geen vermelding in de uitslag (wel transponderuitslag).

Reacties zijn gesloten.