Privacy verklaring


De gegevens die je als bezoeker aan BGA via deze website hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbeschermin

Persoonsgegevens die wij verwerken

BGA verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Verwerking in de administratie:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Uitslagen van wedstrijden

Op de website verzamelen wij 2 soorten data:

 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag als opvolging van een mailcampagne.

Bijzondere en/of gevoelige peroonsgegevens

BGA werk niet met gegevens die vallen onder bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens zoals BSN nummers.

Waarom we gegevens nodig hebben

BGA verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het functioneel kunnen werken van de wedstrijd- en baanadministratie van BGA;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en of verenigingsnieuws;
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Hoe lang we gegevens bewaren

BGA zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

BGA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen van websitebezoek

BGA gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. BGA gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie ook onze uitgebreide cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar beheer@bga.amsterdam. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. BGA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

BGA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met beheer@bga.amsterdam.

Foto’s

Tijdens wedstrijden, maar ook tijdens de training worden foto’s genomen. Omdat het ondoenlijk is om iedereen op de foto daarvoor persoonlijk om toestemming te vragen gaat BGA uit van redelijk gebruik. Foto’s en namen van personen worden alleen gebruikt als dit het verslag van een evenement of training ten goede komt.

Mocht in voorkomend geval bezwaar bestaan tegen het gebruik van een foto van u of uw kind, laat het even weten aan beheer@bga.amsterdam. We zullen deze dan zo spoedig mogelijk verwijderen.

Wijziging Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 verdwijnt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en is de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Wij zijn momenteel bezig om de AVG voor te bereiden. De belangrijkste veranderingen zijn documentatieplicht en het vragen van toestemming.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), kijk op www.cbpweb.nl.

Wil je meer informatie over de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kijk op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Reacties zijn gesloten.