Reglement Marathon Competitie

Reglementen

Marathoncompetitie Amsterdam vanaf seizoen 2014-2015

  1. Voor de start van het seizoen dient de rijder(ster) zich in te schrijven op deze site. Daarbij wordt aangegeven de naam van de rijder(ster), de naam van de vereniging waar de rijder(ster) lid is, voor welke categorie wordt opgegeven, onder welk wedstrijdnummer staat ingeschreven en wat het nummer van de transponder is. Pas als het verschuldigde inschrijfgeld is betaald kan worden deelgenomen aan de competitie.
  2. Iedere rijder(ster) is verplicht de wedstrijd te rijden met minimaal één transponder. Geen transponder: Niet in de uitslag!
  3. De rijder(ster) is zelf verantwoordelijk voor het werken van de transponder door regelmatig te checken bij Mylaps of deze nog werkt.
  4. Wanneer een rijder(ster) dat op tijd aangeeft in de jurytoren dat hij/zij de transponder is vergeten dan kan deze bij de jury eenmalig lenen. We hebben er 3 dus op=op! Na finish van de wedstrijd moet de leentransponder direct worden afgegeven aan de scheidsrechter van de avond.
  5. De rijder(ster) is verplicht de transponder te dragen die bij aanvang van het seizoen geregistreerd staat in het systeem. Tijdens het seizoen wisselen van nieuw transponder is de rijder(ster) verplicht dit uiterlijk een half uur voor aanvang van de wedstrijd door te geven aan de systeembeheerder.
  6. De rijder(ster) is verplicht het beennummer te dragen welke bij aanvang van het seizoen is toegewezen.
  7. De rijder(ster) is verplicht het beennummer op de juiste wijze (rechterbeen) en goed zichtbaar voor de jury te dragen.
  8. De uitslag wordt aan de hand van video, transponder en jury gemaakt. De aankomstrechter bepaald de definitieve uitslag.
  9. De rijder(ster) kan bezwaar maken op de uitslag uitsluitend via de mail (marathon@baancommissieamsterdam.nl). In overleg met de aankomstrechter wordt dan bepaald of de uitslag wordt gecorrigeerd. Dit kan tot uiterlijk 24 uur na de wedstrijd .
  10. Een rijd(ster) die één of meer ronden achterstand hebben op het peloton wordt uiterlijk 3 ronden voor de afsprintprocedure uit de wedstrijd gehaald en wordt hierbij niet geklasseerd.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.