BGA Nieuwsbrief 28 november 2022

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Bij het toezenden van onze nieuwsbrief van 15 november 2022 over de parkeersituatie bij de Jaap Edenbaan is in de begeleidende mail van 18 november 2022 aangekondigd dat op 15 december 2022 een ledenvergadering is gepland.

Aangezien er voor deze ledenvergadering ėėn inhoudelijk agendapunt is, was ook een spreker uitgenodigd. Die spreker is helaas toch niet beschikbaar, reden waarom het niet zinvol is die aangekondigde ledenvergadering door te laten gaan.
Het enige inhoudelijke agendapunt zou de begroting langebaan 2022-2023 zijn. De vaststelling van deze deelbegroting was tijdens de ledenvergadering op 16 juni 2022 aangehouden en verschoven naar de najaarsvergadering. Dit, omdat de penningmeester behoefte had aan een inhoudelijke discussie over het langebaan-beleid van de BGA voorafgaande aan de totstandkoming van die begroting. Op basis van het resultaat van zo’n discussie zou de langebaan-begroting moeten worden opgesteld. Aangezien die discussie naar zijn mening niet dan wel onvoldoende had plaatsgevonden, vond hij de in ledenvergadering van 16 juni 2022 voorliggende langebaan-begroting het resultaat van extrapoleren. Het ging toen dus niet over de correctheid van de cijfers, maar over de beleidsmatige onderbouwing er van.

Een inhoudelijke discussie over het langebaan-beleid zal zijn afgerond voor de aankomende begroting 2023-2024 en niet voor de lopende deelbegroting langebaan 2022-2023.

In de ledenvergadering van 16 juni 2022 is besloten om de overall-begroting vast te stellen inclusief de stelposten, die corresponderen met de destijds gepresenteerde totaalcijfers van de deelbegroting langebaan. Het meenemen van die stelposten was noodzakelijk om tot abonnementstarieven te kunnen komen.

Waar de totaalcijfers van de deelbegroting langebaan 2022-2023 zijn meegenomen in de vastgestelde overall-begroting, stel ik het volgende voor.
De overall-begroting is het door de ledenvergadering vastgestelde financiële kader. Wij zullen er voor zorgen dat de totale kosten, dus inclusief de kosten voor de langebaan-activiteiten, daarbinnen blijven.
In de voorjaarsvergadering in 2023 kunnen wij voorafgaand aan de vaststelling van de begroting 2023-2024 met u van gedachten wisselen over het door ons beoogde langebaan-beleid en vervolgens over de daaruit voortvloeiende financiële consequenties.
Wij vertrouwen er op dat uw bestuur met deze incidentele oplossing kunt instemmen.

Waar dit naar verwachting de laatste nieuwsbrief van 2022 zal zijn, maak ik mede namens mijn collega-bestuurders van de gelegenheid gebruik u te danken voor de samenwerking en u alvast fijne feestdagen en een sportief en gezond 2023 toe te wensen. Het zou mooi zijn als we op 1 januari 2023 die goede wensen kunnen bezegelen met een handdruk op de Jaap Edenbaan als de BGA met de KNSB het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen organiseert.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.