BGA Nieuwsbrief 25 september 2022

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Het is alweer even geleden dat u een nieuwsbrief van ons ontving.
Inmiddels staan we aan de vooravond van de start van het schaatsseizoen 2022-2023 en wij hebben er zin in. Voor onze Jaap Edenbaan was er geen twijfel of die open zou gaan, waar die twijfel er voor een flink aantal kunstijsbanen wel was.

Op zaterdag 8 oktober a.s. opent de Jaap Edenbaan officieel de poorten.
Op vrijdag 7 oktober a.s. hebben wij als BGA-verenigingen de gelegenheid onze schaatsers al kennis te laten maken met het ijs: van 18.00 uur tot 19.00 uur mogen de jeugdschaatsers – desgewenst met broertjes, zusjes, vriendjes, vriendinnetjes en ouders – de spits afbijten, van 19.30 uur tot ca. 20.45 uur kunnen de andere BGA-abonnementhouders het ijs uitproberen en om ca. 21.15 uur is er een proefmarathon over 75 ronden, waar alle categorieën door elkaar hun schaatsconditie kunnen testen.
Zowel vanuit de jeugd- als de marathoncommissie is hierover eerder een nieuwsbrief uitgegaan.

Ook naast de ijsbaan wordt stil gestaan bij de opening van het nieuwe schaatsseizoen. Op vrijdag 7 oktober a.s. wordt door het bestuur en directie van de Jaap Edenbaan in restaurant Jaap de openingsreceptie gehouden, die aanvangt om 17.30 uur met een inloop vanaf 17.00 uur. Daar wordt vooral vooruit gekeken naar het komende seizoen en wordt u bijgepraat over onder meer de status van de voorgenomen vernieuwingen. Het zou mooi zijn als elke vereniging daar een bestuurlijke afgevaardigde naar toe kan sturen en dat doorgeeft via www.jaapeden.nl/openingsreceptie.

Voor het komende schaatsseizoen is de kalender weer overvol met prachtige wedstrijden op baan-, gewestelijk én landelijk niveau. Op zaterdag 22 oktober a.s. wordt de 50e Jaap Eden-trofee verreden! De marathonwedstrijd voor de landelijke toppers is tevens de aftrap van de landelijke competitie. Trots zijn we ook op het feit dat op 1 januari 2023 op onze Jaap Edenbaan het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen wordt verreden. Wij hopen dat wij u en veel van uw leden mogen verwelkomen bij zo’n bijzonder schaatsevenement.

In verband met marathonwedstrijden op zaterdag 22 oktober a.s. gelden aangepaste tijden voor het jeugdschaatsuur: van 15.40 uur tot 16.25 uur en het daaropvolgende trainingsuur: van 16.45 uur tot 17.30 uur. Ik verzoek u de betreffende schaatsers en trainers daarvan op de hoogte te stellen.

Het komende schaatsseizoen is, zoals u bekend, het laatste seizoen op de huidige buitenbaan. Direct na de afsluiting van het komende seizoen gaat de buitenbaan “op de schop”. De vernieuwing zal normaliter ruim voor de start van het schaatsseizoen 2023-2024 zijn afgerond, zodat de continuïteit gewaarborgd is. Waar het gemeentebestuur van Amsterdam vanwege allerlei onvoorziene en extra kosten een groot palet aan investeringen in het komende voorjaar gaat heroverwegen, geldt dat niet voor de vernieuwing van de buitenbaan: die gaat door! De sloop van de bestaande ijshal en bouw van twee nieuwe ijshallen wordt wel aan een heroverweging onderworpen. Dat betekent in deze fase dus uitstel en geen afstel. Wij zullen met andere belanghebbende partijen ons best doen om ook de noodzaak van die twee nieuwe ijshallen overeind te houden.

Tenslotte doen wij nog een dringend beroep op u. Hoewel wij in het contract met de Jaap Edenbaan hebben vastgelegd dat zij op de BGA-uren zorg dragen voor EHBO-bezetting, is aangegeven dat de beschikbare EHBO-capaciteit te beperkt is om die afspraak in te kunnen vullen. Dat kan in uiterste consequentie tot gevolg hebben dat wedstrijden niet door kunnen gaan. Wij vragen u dringend om binnen uw vereniging te kijken of er EHBO-ers beschikbaar zijn, die (af en toe) ingezet willen worden bij BGA-activiteiten op de Jaap Edenbaan. Voor wedstrijden zijn ook juryleden onmisbaar. Het is daarom belangrijk dat alle BGA-verenigingen een bijdrage leveren aan de beschikbaarheid van juryleden. Wij vragen u om binnen uw vereniging te kijken of er mensen te interesseren zijn voor een jury-functie. De opleiding daarvoor wordt van de BGA verzorgd.

U kunt uw informatie over EHBO-ers en (potentiële) juryleden doorgeven aan de secretaris, Frans van den Bout (secretaris@bga.amsterdam).
Wij wensen u een sportief en ongestoord schaatsseizoen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.