UPDATE Corona protocol

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Zojuist ontvingen wij onderstaand bericht van de directie van de Jaap Edenbaan.

“Er is contact geweest met de veiligheidsregio en op basis daarvan kunnen we het volgende aangeven:

 1. Alle verenigingsleden kunnen op hun eigen uur blijven schaatsen
 2. Wel gelden de volgende algemene maatregelen in aanvulling op de reeds bestaande:
  • Zowel naast als op het ijs is 1,5 meter afstand verplicht.
  • Treintje rijden is verboden.
 3. Wat betreft het geven van training aan leden in de leeftijd van 18+ geldt:
  • Trainers mogen hun eigen groep training blijven geven.
  • Op centrale momenten moet iedereen op 1,5 meter van elkaar staan.
  • Bij de uitvoering van de oefeningen gelden de volgende regels:
   1. Maximaal in groepen van 4 personen
   2. Ook dan houdt iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar
   3. Tijdens een uur mogen leden niet wisselen van groepje.

We zijn zeer verheugd dat er geschaatst mag blijven worden van de
veiligheidsregio. Dit betekent echter wel met een groot verantwoordelijkheidsgevoel voor allen.

Gisteravond was de eerste drukke avond volgens de nieuwe richtlijnen. We constateren dat het merendeel zich zeker aan de regels houdt. Er zijn echter ook schaatsgroepen dit dat nog niet doen. Het is echt heel belangrijk dat iedereen zich aan de regels houdt. De regels gelden voor iedereen. Alleen dan kunnen we blijven schaatsen!

Ons verzoek: Maak de geldende regels goed kenbaar en wijs alle schaatsers op hun verantwoordelijkheid. Tevens de taak aan trainers om toe te zien dat alle leden zich aan de regels houden. Blijf elkaar aanspreken als men zich niet aan de regels houdt.

Indien we er ons niet allemaal aan houden is er maar 1 optie: niet meer
schaatsen.”

Als bestuur van de BGA zijn wij uiteraard blij dat we kunnen blijven schaatsen, zij het met beperkingen. Wij kennen schaatsers als beschaafde en sociale sporters, dus vertrouwen er op dat iedereen zich aan deze tijdelijke beperkingen zal houden.

Toch is het belangrijk dat u uw leden al dan niet via de trainers voortdurend blijft attenderen op het belang van het naleven van deze regels. Ook om die reden is het belangrijk dat er van elke vereniging op elk uur een corona-contactpersoon op de ijsbaan is, die zijn/haar leden zonodig kan aanspreken.

Op mijn verzoek die corona-contactpersonen aan te wijzen en aan ons door te geven aan de secretaris van de BGA hebben enkele, maar nog niet alle verenigingen gehoor gegeven. Ik vertrouw er op dat dat dit weekend gereed zal komen.

Tenslotte wens ik iedereen in deze bijzondere omstandigheden met een aantal aanpassingen en beperkingen toch veel schaatsplezier.

Kees Schrama
Voorzitter BGA

Reacties zijn gesloten.