Belangrijk: groepen max 2 personen op 1,5m, geen treintjes!

BGA – nieuwsbrief

10 november 2020

Geachte besturen van de BGA-verenigingen,

Gister ontvingen wij onderstaande mailbericht van Joris Wouters, directeur van de Jaap Edenbaan naar aanleiding van de terugmelding van Henk Veen en Albert Gerritsen, die toezicht houden op de naleving van de corona-regels door de abonnementhouders tijdens de BGA-schaatsuren:

“Dank allen voor jullie betrokkenheid. Ook het actieve toezicht door BGA op hun uren is erg prettig.

Wat betreft de 1,5m

  • Wij (en de veiligheidsregio) beseffen ons dat het op het ijs niet altijd mogelijk is om 1,5m te houden. Bv bij inhalen of als iemand een oefening begint en invoegt.
  • Wat wel te handhaven is zijn de mensen die toch dicht achter elkaar rijden. Daar moeten we hen op blijven wijzen.

Dan het volgende: we liggen nu onder een vergrootglas. Toezicht meldt zich steeds regelmatiger op het terrein. En dat doen ze niet voor de lol. We moeten dus scherp zijn en scherp blijven.

En ik volg daarin de lijn van de BGA: bij overtreding er gewoon vanaf halen. Er zijn er nog te veel schaatsers, die ondanks de aanwijzingen en waarschuwingen ogenschijnlijk willens en wetens niet voldoen aan de corona-regels. Daarvan zijn tot op de dag van vandaag helaas nog steeds hier niet bij naam te noemen voorbeelden. 

De schaatsers die nu nog geen 1,5m afstand houden met zoveel aanwijzingen en waarschuwingen doen dit niet onbewust. En daarmee zetten ze het door mogen schaatsen echt op het spel. Niet alleen komende week, maar ook de weken erna.

Jaap Eden gaat op haar eigen uren strakker toezien en mensen er af halen. Het verzoek: wil de BGA dit komende week svp ook gaan doen? We moeten niet het risico lopen dat die 2% het gaan verpesten voor de 98% welwillenden.

Dank, Joris”

Uit deze mail blijkt de grote zorg, die bestaat door het niet voldoende naleven van de corona-regels door een kleine groep. Dat wij die zorg delen is evident.

Wij doen daarom een dringend beroep u op om uw corona-coördinator, uw trainers én uw  schaatsende leden met nog meer nadruk te wijzen op de noodzaak de regels na te leven en te luisteren naar aanwijzingen en waarschuwingen.

Om het risico te voorkomen dat de ijsbaan dicht zou moeten door het gedrag van schaatsers, die zich niet houden aan de inmiddels wel bij iedereen bekende regels, zullen wij in samenwerking met de directie van de Jaap Edenbaan de toegangspas van structurele overtreders voor twee weken laten blokkeren.

Wij verzoeken u dit nadrukkelijk onder de aandacht van uw schaatsende leden te brengen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur BGA
Kees Schrama,

voorzitter

Reacties zijn gesloten.