BGA – nieuwsbrief 21 april 2023

Het schaatsseizoen ligt voor het gevoel alweer een hele tijd achter ons. Inmiddels genieten we van het alsmaar mooier wordende weer en start bij de meeste verenigingen binnenkort de zomertraining.

Behalve met het komende schaatsseizoen zijn wij ook bezig met de afronding van het afgelopen schaatsseizoen. Die twee invalshoeken komen bij elkaar in de komende voorjaarsvergadering, die is gepland op donderdag 15 juni 2023. Deze voorjaarsvergadering wordt gehouden op onze Jaap Edenbaan, in restaurant Boven Nul. De inloop kan vanaf 19.00 uur en de vergadering start om 19.30 uur.

De agenda krijgt u te zijner tijd toegestuurd. Behalve een terugblik op het afgelopen seizoen, de voortgang van de nieuwbouw, oplossingen voor de parkeerproblematiek en de financiële verantwoording zal op die agenda ook het punt bestuursverkiezingen staan.
Aftredend en herkiesbaar is Henk Veen, algemeen bestuurslid van de BGA. Vanuit die functie is Henk belast met marathon zaken in de breedste zin van het woord en staat hij daarnaast voor een veelheid van relevante zaken op en naast de ijsbaan. Ook aftredend en herkiesbaar is ondergetekende met de functie van voorzitter van de BGA. Voor beide functies kunnen tegenkandidaten worden gesteld tot 3 juni 2023 bij de secretaris van de BGA (secretaris@bga.amsterdam).

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is onze penningmeester, Bart Postma. Tot onze vreugde is Peter Luiten, schaatsend lid van HGI en een ervaren penningmeester, bereid gevonden Bart op te volgen. Inmiddels woont Peter onze vergaderingen bij om een overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wij zullen Peter in de voorjaarsvergadering op 15 juni 2023 voordragen als de nieuwe penningmeester van de BGA. Desalniettemin staat het verenigingen vrij om een tegenkandidaat te stellen. Dat kan eveneens tot 3 juni 2023 bij de secretaris van de BGA.

Tenslotte kan ik u nog meegeven dat onze Jaap Edenbaan een ingrijpende transformatie heeft ondergaan: van ijsbaan naar sloopgebied! De planning was en is dat de buitenbaan op 21 oktober 2023 open gaat.

Wij rekenen er op u op 15 juni 2023 te mogen begroeten op onze ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,
Bestuur van de BGA,
Kees Schrama, voorzitter.

Reacties zijn gesloten.